İslami İlimler Fakültesi

Formlar

AÇIKLAMA İNDİR
Ders Yoklama Tutanağı
Ders Yoklama Tutanağı 2
Sınav Yoklama Tutanağı
Sınav Soru Kağıdı
Sınav Cevap Kağıdı
Ders Güncelleme ve Öneri Formu
Göreve Başlama Formu
Görev Süresi Uzatma Formu Faliyet Raporu
Ders Yükü Bildirim Formu
Öğrenci Bilgi Formu
Mazeret Sınavı Talep Dilekçesi