İslami İlimler Fakültesi

29 Kasım 2022 Tarihli Akademik İlan Hakkında-Sınav Takvimi

12.12.2022

29 Kasım 2022 tarihli ve 32028 sayılı Resmî Gazetede ve Üniversitemiz web sayfasında yayınlanan akademik ilanda yer alan  Temel İslam Bilimleri Bölümü Kıraat İlmi Ana Bilim Dalı Öğretim Görevlisi kadrosuna başvuru yapanlar için;

Ön Değerlendirme Sonuçlarının İlan Tarihi : 20 Aralık 2022

Sınav Tarihi : 27 Aralık 2022

Sınav Sonuçlarının Açıklanma Tarihi : 03 Ocak 2023