İslami İlimler Fakültesi

Araştırma Görevlisi Alımı Nihai Değerlendirme Sonuçları

07.02.2022

30.12.2021 Tarihli Araştırma Görevlisi Alımı İlan Nihai Değerlendirme Sonuçları:

Arap Dili ve Belagatı Anabilim Dalı için buraya tıklayınız.

Hadis Anabilim Dalı için buraya tıklayınız.

İslam Hukuku Anabilim Dalı için buraya tıklayınız.

Kelam ve İtikadi İslam Mezhepleri Anabilim Dalı için buraya tıklayınız.

Kıraat İlmi Anabilim Dalı için buraya tıklayınız.

Tasavvuf Anabilim Dalı için buraya tıklayınız.

Tefsir Anabilim Dalı için buraya tıklayınız.