İslami İlimler FakültesiDekanlık

Prof. Dr.  Mehmet Emin MAŞALI

Dekan

Prof. Dr. Mehmet Emin MAŞALI

E-Posta: mehmetemin.masali@medeniyet.edu.tr

Telefon:

Prof. Dr.  Salih İNCİ

Dekan Yardımcısı

Prof. Dr. Salih İNCİ

E-Posta: salih.inci@medeniyet.edu.tr

Telefon: 216 2803333

Dr. Öğr. Üyesi Osman Nuri DEMİR

Dekan Yardımcısı

Dr. Öğr. Üyesi Osman Nuri DEMİR

E-Posta: osman.demir@medeniyet.edu.tr

Telefon: 216 2803333