İslami İlimler Fakültesi

Tanıtım

İslâmî ilimler yöntemsel becerileri sayesinde dinamik bir niteliğe sahiptir. Bu dinamizm, İslâmî ilimlere, insanın insanla, fiziki çevreyle, Allah’la ve varlıkla girdiği etkileşimin bütün boyutlarına eğilme ve yeni sorunlarla baş etme imkânı vermektedir. İMÜ İslami ilimler Fakültesi, İslâmî ilimlerin bu dinamik niteliğini görünür kılmayı, bunun için de günümüz meselelerinin oluşturduğu bir art-alanı dikkate alarak geleneksel ilmî birikimi incelemeyi hedeflemektedir.

Geleneksel ilmî birikimi derinlemesine işleyen, bilim ve düşünce dünyasının güncel tartışma başlıklarına duyarlı ve İslâmî ilimlerin dinamik yapısını görünür kılan bir İslâmî ilimler eğitiminin inşası amacıyla yola çıkan fakültemiz Temel İslam Bilimleri, İslam Felsefesi ve Dinler Tarihi, İslam Tarihi ve İslâmî Türk Edebiyatı bölümlerinden oluşmaktadır. Bu bölümlerin altında da Tefsir, Hadis, İslam Hukuku, Kelâm ve İtikadi İslam Mezhepleri, Tasavvuf, Siyer-i Nebi ve İslam Tarihi, Arap Dili ve Belagatı, Kıraat İlmi, Dinler Tarihi, İslam Felsefesi, İslami Türk Edebiyatı anabilim dalları yer almaktadır.