İslami İlimler Fakültesi

Arş. Gör. Zeyneb Nur Kızılkaya Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongre'sinde Bildiri Sundu

14.11.2022

Fakültemiz Tasavvuf Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Zeyneb Nur Kızılkaya, bu yıl on birincisi düzenlenen Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi'nde "XVIII. Yüzyıl Fas'ında Oluşum Sürecinde Bir Tarikat: Derkâviyye ve Öğretileri" isimli bildirisini sundu. İlmi Etüdler Derneği (İLEM) öncülüğünde, TÜBİTAK gibi çeşitli kurum/kuruluşların desteğiyle düzenlenen kongre, 9-12 Kasım 2022 tarihlerinde Mardin Artuklu Üniversitesi’nin ev sahipliğinde Mardin'de gerçekleşti. Bildiri, İLEM tarafından yayınlanan 11. TLÇK Bildiriler Kitabında yer alacak.