İslami İlimler Fakültesi

Dekanımız Prof. Dr. Mehmet Emin Maşalı "Tefsire Adanmış Ömürler" Panelinde Konuşma Yaptı

29.12.2022

Fakülte Dekanımız Prof. Dr. Mehmet Emin Maşalı, 28.12.2022 tarihinde Sakarya Üniversitesi'nde düzenlenen "Tefsire Adanmış Ömürler" adlı panelde konuşmacı olarak yer aldı.

Konuşmasında kıraat ilmi ve eserleriyle kıraat ilminin gelişimine katkıda bulunmuş kıraat hocalarını konu edinen Prof. Dr. Mehmet Emin Maşalı, hocaların bu alanda yaptığı çalışmalar sayesinde ulaşılan nokta ve bu bağlamda günümüz araştırmacılarına ne gibi sorumluluklar düştüğüyle alakalı değerlendirmelerde bulundu.

Prof. Dr. Maşalı, Kuran-ı Kerim'in İslami düşüncede mahiyet, kitabet, kıraat ve tefsir gibi muhtelif zaviyelerden inceleme konusu olduğunu, bunların arasından kıraati ilgilendiren başlıkların büyük bir yekûn teşkil ettiğini belirtti. Nazil olduğu dönemde Peygamber Efendimiz ve sahabiler Kur’ân-ı Kerim'i nasıl okumuş iseler, o özgün okuyuşu en ufak bir kayıp yaşanmaksızın sonraki nesillere aktarma çabasının kıraat ilmini ve bu ilmin alt dallarını meydana getirdiğini ifade etti. Ayrıca geçmişte ve günümüzde yapılan ciddi çalışmalar sayesinde kıraat ilminin İslami İlimler alanında önemli bir yere sahip olduğu üzerinde durdu.

Kıraat ilminin pratik ve teorik olmak üzere iki yönlü bir ilim dalı olduğuna değinen Maşalı, pratik boyutun geçmişten günümüze reisulkurra ve şeyhulkurra olarak isimlendirilen hocaların talebe okutmasıyla ulaştığını, günümüzde de açılan tashih-i huruf ve aşere-takrib kursları ile Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bu misyonu üstlendiğini ifade etti. Teorik yönüyle ise İlahiyat/İslami İlimler Fakülteleri'nin akademik çalışmalar üreterek ilgilendiğini belirten Maşalı, teorik kısmın şifahi olarak alınan pratik bilginin tahribata uğramadan korunmasını sağladığı için ihmal edilmemesi gerektiğinin altını çizdi. Bu bağlamda ülkemizde genellikle kıraat ilminin pratik yönünün öncelenmesinin, ömrünü bu alana vakfetmiş hocaların büyük çabalarına rağmen teorik yönünün henüz beklenen düzeyde araştırmalara konu olmuş bir alan olamamasına sebep olduğunu ve kıraat ilmini akademik bir yaklaşımla inceleyecek araştırmalara ve araştırmacılara ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

Konuşmasını şimdiye kadar kıraat ilmi alanında ortaya konulanlar kadar şimdiden sonra yapılması gerekenlerin olduğuna telmihte bulunarak sonlandırdı.