İslami İlimler Fakültesi

Fakülte Dekanımız Prof. Dr. Mehmet Emin Maşalı Mushaf Konulu Bir Konferans Verdi

08.12.2022

Fakültemiz Dekanı Prof. Dr. Mehmet Emin Maşalı, 05.12.2022 tarihinde Haseki Dini Yüksek İhtisas Merkezi’nde “Türkiye’de ve Dünyada Mushaf Çalışmaları” isimli bir konferans verdi.

Konferansta mushafların bugüne kadar geçirmiş olduğu önemli merhalelerden, mushaf alanının sorunlarından, Türkiye, Batı ve Arap dünyasında öne çıkmış araştırmacıların çalışmalarından söz edildi. Mushaf araştırmalarının neden önemli olduğu sorularına cevap aranan sunumda bunun ilmi gerekçelerinin yanında siyasi bazı dayanaklarından da bahsedildi.