İslami İlimler Fakültesi

Fakültemiz Öğretim Üyesi Doç. Dr. Turgay Şirin Diyanet TV’de Din ve Psikoloji Programına Konuk Oldu

22.12.2022

Fakültemiz İslam Felsefesi ve Dinler Tarihi Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Turgay Şirin, 19.12.2022 tarihinde Diyanet TV’de yayınlanan Din ve Psikoloji Programında Sosyal Medya ve Sinemanın Çocukların Dini Gelişimine Etkisi başlıklı bir söyleşi gerçekleştirdi.

Doç. Dr. Turgay Şirin, söyleşide sosyal medya ve sinema gibi görsel medya organlarının birey ve toplumlar üzerindeki etkilerini, bu etkileri ortaya çıkaran temel sebepleri ve bunların kötü sonuçlarını ele aldı. Sosyal medyanın sebep olduğu dijital zorbalık, sanal gerçeklikte var olma ve asosyallik, yanlış bilgiyi doğrudan ayırt edememe, çoğunluğun normuna uygun davranış kalıbını dayatma, yerel kültür dışındaki diğer kültürlerin aktarımını sağlama ve bu yolla din ve yaratıcı algısını belli amaçlar doğrultusunda şekillendirme gibi olumsuz sonuçlarını değerlendirdi.

Doç. Dr. Şirin bu sorunlara yönelik bazı çözümler önerdiği konuşmasında aile bazında çocuklardaki sevilme, değer ve saygı görme gibi temel duyguların beslenmesi, şiddet ve olumsuz dini gönderimleri olan içeriklerden çocukların uzak tutulması, toplumsal bazda sosyal medya okur yazarlığı, bilinçli medya algısının gençlere kazandırılması, bunlara yönelik ilkokul ve lise düzeyinde dersler verilmesi gibi önerilerden bahsetti. Özellikle çocuklara yönelik çizgi film gibi görsel materyallerde kendi kültür, din, dil, örf ve adetimize uygun alternatiflerin üretilmesinin önemini vurguladı. Ayrıca ebeveynlerin çocuklar ile zaman geçirmeleri, bilişsel yetenekleri desteleyen zeka oyunları ile oynamalarını sağlamaları, çocukları tabiat ile buluşturmaları yönündeki bazı tavsiyelerini sıraladı.

Söyleşiyi izlemek için buraya tıklayınız.